Sunday, 20 January 2013

Donghae's Weibo Finally Launched!!!

Donghae's Weibo Page: http://www.weibo.com/donghai1015

Donghae's Twitter Update:
Donghae’s weibo open^^ Everybody add – Donghai1015
Credit: @donghae861015 

 19 Jan 2013
Message 1:
 Before going to the fans meeting clean ^^ in the shower heh

Message 2:
Ni men zheng zai lai ma?? ^^ Da jia hen leng !! Ni men yi ding yao chuan yi fu !!^^

Message 3:
 Qin ai de bao bei men !! Xian zai ge mi hui Jie shu le ^^ xin qu le da jia !! Wo ai ni men !! Gei wo da dian hua wo deng ni men^^

Message 4:
 Wo zai Hotel ^^ wan an !!

Credit: Donghai1015 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...